โลโก้เว็บไซต์ โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่ามลาบรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่ามลาบรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่า มลาบรี (ตองเหลือง) ชุมชนมลาบรีใหม่ บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และพลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว อีกทั้งยังได้นำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้คนในหมู่บ้านอีกด้วย  ซึ่งโครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนนั้น เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพื้นห้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ยังคงเป็นพื้นปูซีเมนต์ ซึ่งมีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากและทำความสะอาดได้ยาก ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ โดยการนำกระเบื้องไปปูพื้น และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้ใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตลอดทั้ง 2 วัน ส่วนที่สำคัญ คือ นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริง รู้จักขั้นตอนการทำงานและแก้ไขปัญหา ทำให้นักศึกษาได้ บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับการบริการทางวิชาการ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีประชาชนและหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นั่นก็คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนชาวมลาบรีให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา