โลโก้เว็บไซต์ KickOff งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT&NCON 2025 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

KickOff งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT&NCON 2025

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ประธานส่วนงานภาคเหนือ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI NORTHERN) พร้อมคณะ ในการประชุมร่วมกันเพื่อหารือการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT&NCON 2025 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

     ด้วย ส่วนงานภาคเหนือ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10th International Conference on Digital Arts, Media and Technology และ 8th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT&NCON 2025) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2568 ณ จังหวัดน่าน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ด้วย

ภาพ : สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา