โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยฯ , งานภายในคณะ และการพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบแยกเล่มแยกพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยฯ , งานภายในคณะ และการพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบแยกเล่มแยกพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยฯ , งานภายในคณะ และการพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบแยกเล่มแยกพื้นที่ โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง Innovation ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา