โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย โดยวิทยากร ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ อบรมระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรม สามารถกรอกข้อมูลผ่านทางลิงก์ https://forms.office.com/r/9gy26kZy8u ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ด่วนรับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบิกงบโครงการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา