โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่สอง ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่สอง ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน

เข้าร่วมกิจกรรม ราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่สอง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

แต่งกายเสื้อสุภาพสีเทา สีดำ สีเขียวเข้ม สีกลม สีน้ำเงิน สีเหลือง กางเกงขายาวสีดำหรือสีสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาปลอกแขน,หมวก,ร่ม,เสื้อกันฝน มาในวันกิจกรรมด้วย และไม่ควรพกของมีค่ามาในวันกิจกรรรม

หากนักศึกษาท่านใดมีโรคประจำตัวควรพกยารักษาโรคมาด้วย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064-3425635 คุณอภิเดช กรรณิกา

หรือ 081-1625280 คุณสุพจน์ ดีอิ่นคำ (หัวหน้างานกิจการนักศึกษา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา