โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน

เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

แต่งกายสวมเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบสีสุขภาพ

หมายเหตุ  : ไม่ควรพกของมีค่ามาในวันกิจกรรรม หากนักศึกษาท่านใดมีโรคประจำตัวควรพกยารักษาโรคมาด้วย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  064-3425635  คุณอภิเดช กรรณิกา

หรือ  081-1625280  คุณสุพจน์ ดีอิ่นคำ (หัวหน้างานกิจการนักศึกษา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา