โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยสโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนการแนะนำการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษา อีกทั้งเป็นการแสดงความรักความเคารพที่ลูกศิษย์มีต่อครู อาจารย์ เสริมสร้างคุณธรรม ความกตัญญู และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงสืบไป
     โดย ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา