โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา “บัวระวงเกมส์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา “บัวระวงเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 เมษายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจรายละเอียดการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและเพื่อให้กรรมการจัดงานแต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา