โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 เมษายน 2559 รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร ใหญ่สง่า รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบโล่ห์และของรางวัลให้กับนักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น หลังเสร็จพิธีมอบโล่ห์และของรางวัลเสร็จแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร ใหญ่สง่า รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ก็กล่าวพิธีปิดและร่วมถ่ายภาพรวมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา