โลโก้เว็บไซต์ พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1039 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในเวลาต่อมา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง อันดีงามสืบทอดต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา