โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลน่านร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ราชมงคลน่านร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 798 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ ( 6 เมษายน 2559) ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และรองศาสตราจารย์ ประมวล เติมสมบัติถาวร พร้อมด้วยบุคลากรของมหาลัย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดน่าน ปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการต่อพสกนิกรและสยามประเทศ เมื่อครั้งอดีตกาล นับตั้งแต่ทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทย ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทรงจัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองทำให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โปรดเกล้าฯ ให้ทำการสังคายนาชำระพระไตรปิฎกด้วยทุนรอน ที่โปรดเกล้าฯ ให้จ่ายจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้านอักษรศาสตร์และทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเอาไว้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา