โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี ในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนา ณ บริเวณศาลาราชมงคล และอาคารอำนวยการ จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวต้อนรับโดยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานได้มีการเสวนาเรื่อง "Moving Across Middleincome Trap (MIT) Border through Human Resource Capacity Building โดยมีผู้ร่วมอภิปรายจากภาคสถานประกอบการ ภาคการศึกษา รวมทั้งภาครัฐจากภายในและต่างประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา