โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์จิตรา ปั้นรูป หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ประจำวิชาการวิจัยตลาดได้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งทางคณาจารย์สาขาวิชาการตลาดขอขอบพระคุณวิทยากร รวมถึงผู้ช่วยวิทยากรทุกท่านที่มามอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา