โลโก้เว็บไซต์ การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และผศ.วุฒิชัย แก้วศิริรุ่ง อาจารย์พิเศษร่วมสอน ในฐานะหัวหน้าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงขอบพระคุณ อาจารย์ทั้งสองท่านที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานโดยเฉพาะอาจารย์วุฒิชัย ที่พยายามจะพาอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาทั้งหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นปี 2-4 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของศาลยุติธรรมและการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ สุดท้ายขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่พี่ ๆ ทีมวิทยากร ท่านผู้พิพากษาทุกท่านที่ ศาลจังหวัดน่าน และท่าน ผบ.เรือนจำ และผู้คุมห้องขัง เรือนจำ จ.น่าน ที่ให้ความรู้ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา