โลโก้เว็บไซต์  มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 489 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมและมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน พัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงฯ ภายใต้การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป็นสื่อบริการสาธารณะ เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งภายในงานมีการรับฟังเวทีเสวนา เรื่อง ความรู้ ความสุข ความหวัง สวท.น่านด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ สวท.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา