โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาแหล่งน้ำใน มหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การพัฒนาแหล่งน้ำใน มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ร่วมสำรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย คุณเจษฎากร วสิษฐ์รัตรกุล สถานบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ ธนาคารน้ำใต้ดิน สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในมหาลัยฯ เป็นการจัดหาและนำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วในมหาลัยฯ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เพื่อการอุปโภคบริโภค จนประโยชน์ใช้สอยทางมหาลัยฯ ต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา