โลโก้เว็บไซต์ รับฟังการบรรยาย ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับฟังการบรรยาย ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในเรื่อง “ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก” โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณเจริญและคุณอรวรรณ โอทอง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อร่วมฟังแรงบันดาลใจจากการปั่นจักรยานรอบโลก ของคุณเจริญและคุณอรวรรณ โอทอง ที่ร่วมเป็นทูตทางวัฒนธรรมใน การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปทั่วโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา