โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ อาคารกองบริหารทรัพยากร น่าน กันอย่างล้นหลาม 

กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดหีบ นับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน เป็นประธานในการเปิดหีบนับคะแนน ในครั้งนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา