โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมชี้แจงการจัดสอบ (V-NET) ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงได้เชิญคณะกรรมการ ระดับสนามสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมพุทธรักษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา