โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริหารโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริหารโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ได้เดินทางมาขอรับบริจาคโลหิตกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ณ อาคารอำนวยการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และผู้ป่วยที่กำลังรอรับการรักษาพยาบาลในลำดับต่อไป โดยเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่าน จะเข้ามารับบริจาคโลหิตกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทุกๆ 3 เดือน และในแต่ละครั้ง คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา