โลโก้เว็บไซต์  โครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มกราคม 2559 สาขาศิลปศาสตร์รว่มกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมและก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะได้สามารถทำงานในเขตประเทศอาเซียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา