โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-02-02

พิธีเปิดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมฯ
อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมโคและสุกร ในระหว่าง วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ให้ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานฝึกอบรม ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงาน ด้านการฝึกอบรมระหว่างกัน >> อ่านต่อ


ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ศรีน่านปริทัศน์”
อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “ศรีน่านปริทัศน์” ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้นำผลงานโครงการของอาจารย์ และนักศึกษามาร่วมแสดงนิทรรศการ เช่น เตาแก๊สไฟเออร์ควบคู่กับเต่าถ่านชีวภาพระดับครัวเรือน เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ และนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2559 สาขาศิลปศาสตร์รว่มกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมและก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะได้สามารถทำงานในเขตประเทศอาเซียน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา