โลโก้เว็บไซต์ พิธีการปิดการแข่งขัน และพิธีมอบเหรียญ ซอมพอเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีการปิดการแข่งขัน และพิธีมอบเหรียญ ซอมพอเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีการปิดการแข่งขัน และพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 "ซอมพอเกมส์" ในวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งจัดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญ พิธีปิดการแข่งขัน และพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬา "บัวระวงเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา