โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


 

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมีการแสดง ปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ ครูผู้มีพระคุณอันประเสริฐโดยพระครูพิทักษ์   นันทคุณ เจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากนั้นประธานในพิธี , อาจารย์อาวุโส ,ตัวแทนคณาจารย์  ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ เสร็จจากพิธีทางศาสนา เป็นพิธีไหว้ครู  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเจิมหนังสือเป็นมงคลฤกษ์ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระคุณครู  และปฏิญาณตน ตัวแทนนักศึกษามอบพานธูปเทียนและดอกไม้ ไหว้ครูแก่ รองอธิการบดี และตัวแทนคณาจารย์ รับพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครูจากนั้นเป็นพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน