โลโก้เว็บไซต์  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานโครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2559 พร้อมกันทั้ง 15 อำเภอ ในจังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา