โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์และสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม กล้าคิด และกล้าแสดงออก พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ มากล่าวเปิดพิธีกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งงานวันเด็กในปีนี้ มหาลัยฯ ได้มีการจัดซุ้มกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมและมอบของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันฟุตบอล การตอบคำถาม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆ และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา