โลโก้เว็บไซต์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 757 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ. ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ นำทีมบุคคลากร มทร. ล้านนา น่าน ขึ้นดอยไปจัดงานวันเด็ก นักเรียนบนดอย (ที่ไม่รู้จักงานวันเด็ก) ประจำปี2559 ในวันที่ 9 ม.ค.59 ที่ รร. บ้านบวกหญ้า อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา