โลโก้เว็บไซต์ การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชุมชนพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สืบสานพระราชปณิธานงานพ่อสอน การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์ โครงการเพราะปลาเลียหิน (ปลามัน) ที่ได้จากการผสมเทียม ลงสู่แม่น้ำกอน จำนวนสองแสนตัว