โลโก้เว็บไซต์ การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์


วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชุมชนพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สืบสานพระราชปณิธานงานพ่อสอน การอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์ โครงการเพราะปลาเลียหิน (ปลามัน) ที่ได้จากการผสมเทียม ลงสู่แม่น้ำกอน จำนวนสองแสนตัว