โลโก้เว็บไซต์ โครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการทำกิจกรรม ณ สโมสร มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงสภาพปัจจุบันว่าภาษาเข้ามามีบทบาท ในชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งแต่ละภาษาก็มีเอกลักษณ์ตามเขตพื้นที่ และประเทศที่แตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือ ภาษาทุกภาษาถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ในการติดต่อ และการสื่อสารกัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้น อาจพูดได้ว่าเป็นภาษาสากล ที่ถูกใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย การจัด“โครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการทำกิจกรรม ณ ค่ายสุริยพงษ์ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาจีน   ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เพื่อการสื่อสาร กิจกรรมนันทนาการ และการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่เน้นการพัฒนาด้านการเสริมสร้างวิชีพ และเพื่อสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการสถานการณ์จริง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา