โลโก้เว็บไซต์ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560 และจัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ปีการศึกษา 2560 โดยพิธีเทิดพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุรเป็นล้นพ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินงานพิธีเทิดพระเกียรติ และถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพร ในภาคเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ก่อนเริ่มพิธีเทิดพระเกียรติผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาทีจากนั้นรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เปิดกรวยพานพุ่มถวายราชสักการะ ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทอาเศียรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเหล่าคณาจารย์ร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา