โลโก้เว็บไซต์ ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาของมหาวิทยาลัย โดยนายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานต่อรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี ประธานในพิธี จานั้น นางสาวกาญจนา ผมงาม นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้ให้ความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการดำนาปลูกข้าว จากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกข้าวดำนา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันในบ้านหลังที่สองของเราออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา