โลโก้เว็บไซต์ โครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน โดยรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัฐนันท์ ฐาปนาประเสริฐ (ครูพี่เจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Engstitute และ ผู้ประสานงานด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560


คลังรูปภาพ : resume