โลโก้เว็บไซต์ โครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน โดยรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัฐนันท์ ฐาปนาประเสริฐ (ครูพี่เจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Engstitute และ ผู้ประสานงานด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560


คลังรูปภาพ : resume


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา