โลโก้เว็บไซต์ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 642 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2520 โดยในช่วงเข้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.ชุติสร เรืองนาราบ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ในช่วงเย็นมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2520 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตัวแทนจากคณะเข้าร่วม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา