โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 682 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 – 20  พฤศจิกายน 2560 แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเริ่มจากการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติพิธีซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ ที่ 17 และเริ่มพิธีซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ ที่  20 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ อาจารย์วินัย ปราบริปู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญา ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยปีการศึกษานี้ มีบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งสิ้น 4,299 รายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา