โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์วินัย ปราบริปู  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อาจารย์วินัย ปราบริปู

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์วินัย ปราบริปู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา