โลโก้เว็บไซต์ จำหน่ายผลผลิตส้มสีทอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

จำหน่ายผลผลิตส้มสีทอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จำหน่ายผลผลิตส้มสีทอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

          แผนกงานฟาร์มผลิตไม้ผลมีความประสงค์จะจำหน่ายผลผลิตส้มสีทอง (ผลิตตามมาตรฐาน GAP) โดยใช้วิธียื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

1. ชนิดและปริมาณส้มสีทอง

          1.1 ส้มเขียวหวานที่จะจำหน่าย อายุ 9 ปี จำนวน 220 ต้น (แบบยกสวน)

          1.2 อายุการเก็บเกี่ยว ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

          1.3 ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 30 วัน

2. เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้ที่ชนะการประมูลต้องชำระเงินวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (วันทำสัญญา) 60%ของจำนวนเงินที่ชนะการประมูล ที่เหลือชำระก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

3. เงื่อนไขการดูแลรักษาผลผลิตหลังทำสัญญาจะเป็นไปตามข้อตกลงการดูแลรักษาผลผลิต (GAP)

4. เงื่อนไขการประมูล (เพิ่มเติม) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถเข้าชมสวนส้มสีทอง แผนกงานฟาร์มผลิตไม้ผล ฟาร์มพืชศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ ได้ก่อนการประมูลในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อผู้ประสานงาน     นายบรรจง  อูปแก้ว

                              โทร. 086-1876760

                              Email: bunjong_19@hotmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา