โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิทย์คอม น่าน ที่ส่งแอบพลิเคชันมือถือ คว้ารางวัลพิเศษการออกแบบยอดเยี่ยม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นศ.วิทย์คอม น่าน ที่ส่งแอบพลิเคชันมือถือ คว้ารางวัลพิเศษการออกแบบยอดเยี่ยม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 ธันวาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1946 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนายสุนิล เดสาร (Sunil Deshar) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ได้รับรางวัลพิเศษการออกแบบยอดเยี่ยม พร้อมเกียรติบัตร โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ในการประกวดโมบายโซลูซันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Mobile Enterprise d-Government Awards 2017) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 โดยมีชื่อทีม “Deshario Cloud” ผลงาน “Cloud Bloodbank” ซึ่งวัตถุประสงค์ของผลงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริจาคและผู้บริจาคเลือดในภาวะฉุกเฉิน และเน้นการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ง่าย ดูรายละเอียดได้ที่ https://mega.ega.or.th/ และ https://mega.ega.or.th/deshario-cloud/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา