โลโก้เว็บไซต์ งานแถลงข่าว 80 ปีคืนถิ่นเกษตรน่าน-ราชมงคล และงานตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานแถลงข่าว 80 ปีคืนถิ่นเกษตรน่าน-ราชมงคล และงานตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดงานแถลงข่าว 80 ปีคืนถิ่นเกษตรน่าน-ราชมงคล และงานตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1โดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันทร์ชัย และ คุณสำรวย รุจิรธนลักษณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน เกษตรน่าน ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ ร่วมแถลงข่าวในงานดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงาน 80 ปีคืนถิ่นเกษตรน่าน-ราชมงคล และงานตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 1 นี้ ณ อาคารหอเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา