โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด การแถลงนโยบาย...การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด การแถลงนโยบาย...การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

***ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด***
การแถลงนโยบาย... การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง 

ประธานกรรมการคณะบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อธิการบดีและผู้บริหารฯ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป)

ช่องทางในการรับชม...
Youtube : 
Arit Rmutl
Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Facebook Fanpage : AritRmutl
ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ : เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา