โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว” ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดิมศิลป์ รามศิริ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยายเห็ด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา