โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-08-05

กิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561ในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว” ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดิมศิลป์ รามศิริ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยายเห็ด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ดร.เกชา คูหา ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับผูเข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๒ ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์(อดีตรองอธิการบดี.มทร.ล้านนา น่าน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดน่านได้แก่ - มูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ - ชุมชนต้นน้ำน่าน - มทร.ล้านนา น่าน - มูลนิธิฮักเมืองน่าน พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาคร... >> อ่านต่อ


การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน วัดดาน ประจำปี 2561
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน วัดดาน ประจำปี 2561 เรือแม่ป้อม A ราชมงคล เข้าชิงชนะเลิศอันดับที่ 3 สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทางช่อง 3 Family (กดหมายเลข 13) เวลา 14.00 น - 16.00 น. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา