โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561ในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561

ชมภาพบรรยากาศ 1 คลิ๊ก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา