โลโก้เว็บไซต์ โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมค่าย โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม จากวิทยากร อาจารย์ ดร.กิจจาณัฎฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ และ อ.สุภัควดี พิมพ์มาศ และ เริ่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ และฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ กิจกรรมในภาคบ่าย เข้าสู่ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช รสเครือ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ฐานการเรียรรู้วิทยาศาสตร์ เป็นฐานที่ 2 โดยคณาจารย์ จากวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฐานที่3 ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ฐานที่ 4 ศึกษาการเพาะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและสุขภาพ โดย สพ.ญ.ณพัธ นรินทร์รัตน์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สัตวศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ประภาพ(Open House)#1 <<คลิ๊ก

ประภาพ(Open House)#<<คลิ๊ก

 

 

 


คลังรูปภาพ : open house


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา