โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผศ.ดรชุติสร เรืองนาราบ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นที่หนึ่งโดยได้รับเกียรติจากนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเงียบ แสงจำปาพาณิชย์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก มทร.ล้านนา น่าน ดร.วันวิภา คำมงคล อบรมเรื่อง "การบริหารการเงิน" ผศ.ธวัชชัย ซ้อนยนต์ อบรมเรื่อง "การจัดการระบบขนส่ง การกระจายสินค้า และการจัดการสต๊อกสินค้า" อาจารย์คฑาวุธ แก้วบรรจง อบรมเรื่อง "การบริหารจัดการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจัสมิน โรงแรมดิ อิมเพรส น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา