โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2561 นายกสภาองค์กรสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายอภิเดช กรรณิกา พร้อมกับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน เดินทางไปปฏิบัติราชการในโครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือและให้บริการด้านต่างๆให้กับทางโรงเรียน เช่นการปรับปรุงอาคารโดยการทาสีใหม่ การบริการซ่อมแซมเครื่องยานยนต์ โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา อาจารย์เกรียงไกร ธนมิตร อาจารย์สุรชัย อิ้มทับ อาจารย์ณัฐพล กาบคำ และนายอนุชัย หมื่นโฮ้ง เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา