โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙ 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๕ ธค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพัฒนาคูคลองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับชุมชนใกล้เคียง เช่นชุมชนบ้านเชียงแข็ง ,น้ำล้อม,หัวเวียงเหนือ,บ้านมหาโพธิ์,เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายกเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อร่วมให้กำลังใจแก่จิตอาสาทุกคนที่มาช่วยกิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา