โลโก้เว็บไซต์

"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวาลา ๑๔.๐๐ น. ผุ้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มเข้าร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์อำนวยการประประสานงานของจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อใช้ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ ทั้งนี้บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทานตามได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา