โลโก้เว็บไซต์ เกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ล้่านนา น่าน นาย ปฎิพล สวนทา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นผู้มอบ เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านในวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา