โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟจังหวัดน่าน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สภากาแฟจังหวัดน่าน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 420 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สภากาแฟจังหวัดน่าน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธากร พลาอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และตัวแทนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้รับมอบหมายจากจังหวัดน่านให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ ประชาสัมพันธ์ถึงงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 2 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 25 – 31 มกราคม 2562 ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยของนักศึกษา ตลอดถึงเวทีประกวดเพื่อแสดงความสามารถและความบันเทิงอย่างครบครันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา