โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 1 ธ.ค. 64 กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 1 ธ.ค. 64 กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และ Big Cleaning Day วันที่ 1 ธ.ค. 64
          วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศา...